ส่งออกทรุดไม่เลิก เปิดหัวปีเดือน ม.ค. ติดลบ 4.5%

นายสินิตย์ เลิศไกร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ แถลงข่าวภาวะการค้าระหว่างประเทศ-การค้าชายแดนและผ่านแดน เดือนมกราค…