เช็กช่องทางร้องเรียนทัวร์ ‘อ้วน ผอม จอมเที่ยว’ ใช้เอกสารอะไรบ้าง

จากกรณีประกอบธุรกิจนำเที่ยวของ บริษัท อ้วนผอม อะราวด์ เดอะ เวิลด์ จำกัด หรือทัวร์ “อ้วน ผอม จอมเที่ยว” ยกเลิกทัวร์ ทำใ…