สรรพสามิต MOU กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง ยกระดับปราบปรามผู้กระทำผิดออนไลน์

กรมสรรพสามิตลงนามบันทึกความเข้าใจร่วมกับกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ยกระดับการทำงานด้วยการบูรณาก…