โพลเอสเอ็มอี 76% ผวาปัญหาขึ้นค่าแรง แรงงานขาดทักษะ แต่ความเชื่อมั่นเริ่มกระเตื้อง

น.ส.นารถนารี รัฐปัตย์ กรรมการผู้จัดการ  ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) หรือ เอสเอ็มอี ดี แบงก์ เป…