เสร็จแล้ว! ปรับปรุงถนนเวียงบูรพา “เชียงราย” หนุนคมนาคมภาคเหนือ

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ กรมทางหลวงชนบท (ทช.) แจ้งว่า แขวงทางหลวงชนบทเชียงราย ดำเนินงานโครงการปรับปรุงทางแยกเป็นผิวจราจรคอนกรีต …