ใบ 50 ทวิ คืออะไร เอกสารจำเป็นยื่นภาษี ขอได้ที่ไหน ถ้าหายทำยังไง

หลายคนที่ทำอาชีพอิสระ ฟรีแลนซ์ หรือมนุษย์เงินเดือนที่มีรายได้พิเศษอื่นใด จำเป็นต้องมีใบ 50 ทวิ เพื่อนำมาประกอบเป็นหลัก…