เดินทางฉิว! กลาง ก.ค.นี้ สนามบิน “นครศรีฯ” เปิดให้บริการพื้นที่ส่วนขยาย

กรมท่าอากาศยาน (ทย.) แจ้งว่า ในช่วงกลางเดือน ก.ค.65 ท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช จะเปิดให้บริการพื้นที่ส่วนขยายอาคารที่พักผู้โดย…