กรมท่าอากาศยาน (ทย.) แจ้งว่า ในช่วงกลางเดือน ก.ค.65 ท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช จะเปิดให้บริการพื้นที่ส่วนขยายอาคารที่พักผู้โดยสาร เพื่ออำนวยความสะดวกการเดินทางให้แก่ประชาชนในช่วงเทศกาลเข้าพรรษา โดยการเปิดพื้นที่ดังกล่าวจะช่วยให้ท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช สามารถรองรับผู้โดยสารได้เพิ่มขึ้นจากเดิม 450 คนต่อชั่วโมง (ชม.) เป็น 600 คนต่อ ชมคำพูดจาก ทดลองเล่นสล็อตทุกค่ายไม่ต้องสมัคร. ทั้งนี้ท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช ถือเป็นท่าอากาศยานอีกหนึ่งแห่งของ ทย. ที่มีจำนวนผู้โดยสารและจำนวนเที่ยวบินมาใช้บริการค่อนข้างมาก

สำหรับความคืบหน้าโครงการพัฒนาท่าอากาศยานนครศรีธรรมราชนั้น ขณะนี้การก่อสร้างอาคารที่พักผู้โดยสารหลังใหม่ มีความคืบหน้า 92.81% ซึ่ง ทย. มีแผนจะเปิดให้บริการอาคารที่พักผู้โดยสารหลังใหม่ภายในสิ้นเดือน ก.ย.65 และจะดำเนินการเปิดใช้ลานจอดรถยนต์ใหม่ ในช่วงเดือน พ.ย.65 โดยจะช่วยอำนวยความสะดวกแก่ผู้โดยสาร เพิ่มศักยภาพในการให้บริการ และเพิ่มขีดความสามารถของท่าอากาศยานนครศรีธรรมราชในการรองรับผู้โดยสาร จากเดิม 600 คนต่อ ชม. หรือ 1.7 ล้านคนต่อปี เป็น 1,600 คนต่อชั่วโมง หรือ 4.6 ล้านคนต่อปี

ปัจจุบันท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช ให้บริการเที่ยวบินไปและกลับ ประมาณ 28 เที่ยวบินต่อวัน ผู้โดยสารประมาณ 4 พันคนต่อวัน มีสายการบินให้บริการ 4 สายการบิน ในบางช่วงเวลาอาจมีสายการบินที่ทำการบินพร้อมกัน ส่งผลให้เกิดความไม่สะดวกแก่ผู้โดยสารบางส่วน ทั้งนี้ ทย. ได้กำชับให้บริษัทผู้รับจ้างเร่งดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้ เพื่อให้สามารถรองรับผู้โดยสาร และเที่ยวบินที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ตามศักยภาพการท่องเที่ยว และการขยายตัวทางเศรษฐกิจของจังหวัดนครศรีธรรมราช และจังหวัดใกล้เคียง.