กรมสรรพสามิตลงนามบันทึกความเข้าใจร่วมกับกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ยกระดับการทำงานด้วยการบูรณาการความร่วมมือ ในการใช้ข้อมูล การทำ Data Analytic การสืบสวนสอบสวน รวมถึงการป้องกัน วางแผนติดตาม และปราบปรามการกระทำความผิดกฎหมายภาษีสรรพสามิตออนไลน์ ทั้งนี้เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษีสร้างความเป็นธรรมให้ผู้ประกอบการที่สุจริต และยังเป็นการคุ้มครองความปลอดภัยของผู้บริโภคที่อาจเกิดอันตรายจากการบริโภคสินค้าที่ไม่ได้มาตรฐาน

นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ อธิบดีกรมสรรพสามิต เปิดเผยว่า การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีดิจิทัลในยุคปัจจุบัน ทำให้รูปแบบการกระทำผิดมีความซับซ้อนและติดตามยากขึ้น เนื่องจากผู้กระทำผิดบนเครือข่ายออนไลน์ส่วนใหญ่ปกปิดตัวตนโดยการใช้ตัวตนสมมติ มีการใช้บัญชีธนาคารบุคคลอื่น หรือบัญชีม้า ทั้งยังมีการกระจายที่เก็บสินค้าผิดกฎหมายเพื่อหลีกเลี่ยงการถูกติดตามไปยังเจ้าของสินค้าที่แท้จริง คำพูดจาก สล็อตเว็บตรง

ทั้งนี้ ส่งผลให้การกระทำผิดผ่านเครือข่ายออนไลน์ขยายเป็นวงกว้างอย่างรวดเร็ว และยากแก่การควบคุม กรมสรรพสามิตตระหนักและให้ความสำคัญกับปัญหาดังกล่าว รวมถึงความไม่ปลอดภัยจากการบริโภคสินค้าที่ไม่ได้มาตรฐาน และความไม่เป็นธรรมต่อผู้เสียภาษีโดยสุจริต กอปรกับในช่วงระยะเวลาหลายเดือนที่ผ่านมา กรมสรรพสามิตและกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ได้มีการบูรณาการการทำงานร่วมกัน ทั้งในเรื่องของการใช้ข้อมูล การทำ Data Analytic การสืบสวนสอบสวน รวมถึงการป้องกัน วางแผนการติดตามและปราบปรามการกระทำความผิดกฎหมายภาษีสรรพสามิตออนไลน์ ซึ่งจากความบูรณาการทำงานร่วมกันทำให้เกิดประสิทธิภาพในการทำงานและเห็นผลในเชิงประจักษ์ คำพูดจาก สล็อตเว็บตรง

ทั้งนี้ ในช่วงเดือนกรกฎาคม ถึงสิงหาคม 2566 นั้น ด้วยการบูรณาการทำงานร่วมกันทำให้สามารถปราบปรามการกระทำความผิดกฎหมายภาษีสรรพสามิตออนไลน์ เป็นจำนวนถึง 6 คดีใหญ่ จึงเป็นที่มาของการร่วมกันลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) ระหว่าง กรมสรรพสามิตและกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ทั้งในเรื่องของข้อมูล การทำ Data Analytic การสืบสวนสอบสวน รวมถึง การป้องกัน วางแผนการติดตามและปราบปรามการกระทำความผิดกฎหมายภาษีสรรพสามิตออนไลน์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน สร้างความเป็นธรรมให้ผู้ประกอบการที่สุจริต และเพื่อคุ้มครองความปลอดภัยของผู้บริโภค

“กรมสรรพสามิตให้ความสำคัญกับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่เป็นฐานข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) และการนำข้อมูลมาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน เพื่อช่วยวิเคราะห์ ประมวลผล และคาดการณ์โอกาสที่จะเกิดจากการกระทำความผิดได้มากขึ้นการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ และเพิ่มศักยภาพของการสืบสวนปราบปราม จะนำไปสู่การสร้างความเป็นธรรมให้กับผู้เสียภาษีโดยสุจริต คุ้มครองความปลอดภัยของผู้บริโภค สร้างความมั่นคงให้กับระบบเศรษฐกิจการคลังของประเทศ ตามยุทธศาสตร์ของกรมฯ ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยภาษีสรรพสามิต มุ่งเน้นสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (ESG) สร้างมาตรฐานสากล เดินหน้าประเทศไทยสู่ความยั่งยืน” 

พลตำรวจโท จิรภพ ภูริเดช ผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง กล่าวว่า กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง เป็นหน่วยงานที่มีความเชี่ยวชาญด้านการสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมที่มีความร้ายแรงและสลับซับซ้อน มีหน้าที่สำคัญในการรวบรวม วิเคราะห์และประมวลผลข้อมูล เพื่อใช้ในการสืบสวนติดตามจับกุมคนร้าย โดยกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางได้เตรียมความพร้อมเพื่อปรับตัวเข้าสู่ดิจิทัลไทยแลนด์ 4.0 ด้วยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ Big Data เพื่อยกระดับศักยภาพด้านการสืบสวน สอบสวน เพิ่มความสามารถในการอำนวยความยุติธรรมและให้บริการประชาชน

ทั้งนี้ ประชาชนสามารถแจ้งเบาะแสได้ที่กรมสรรพสามิต หรือสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ทุกแห่งทั่วประเทศ หรือสายด่วน 1713 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง หรืออีเมล [email protected] โดยกรมสรรพสามิตจะปกปิดข้อมูลผู้แจ้งเบาะแสเป็นความลับ