นายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตทคำพูดจาก ฟรี เกมสล็อตทดลองเล่น. จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า ในวันนี้ (27 ตุลาคม 2565) ปตท. มีการจัดประชุมคณะกรรมการ ปตท. ซึ่ง ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.ทศพร ศิริสัมพันธ์ ยังคงทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมเพื่อพิจารณาวาระการดำเนินการต่างๆ ตามปกติ โดยยืนยันว่า ปตท. ไม่ได้รับหนังสือลาออกจากคุณทศพรฯ ตามที่เป็นข่าวแต่อย่างใด

ทั้งนี้ คณะกรรมการ ปตท. ยังคงทำหน้าที่ในการกำกับดูแล ปตท. มุ่งบริหารจัดการภายใต้หลักธรรมาภิบาล โปร่งใส ตรวจสอบได้ ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบ และมีความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย รวมทั้งสนับสนุนส่งเสริมให้สามารถบริหารผลการดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยในปี 2565 จนถึงปัจจุบัน ปตท. มีผลการดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ และยังดูแลสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อมของประเทศให้เกิดความยั่งยืนต่อไป

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ผ่านมามีกระแสข่าวการยื่นหนังสือลาออกจากประธานบอร์ดปตท. แต่ที่ผ่านมาทางนายอรรถพล ได้แจ้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่า ยังไม่ได้รับหนังสือตามที่เป็นข่าวแต่อย่างใดคำพูดจาก ทดลองสล็อต ใหม่ล่าสุด